Author Topic: Persian - welcome - خوش آمد  (Read 1476 times)

Offline mike

  • Administrator
  • Jr. Mitglied
  • *****
  • Posts: 63
    • View Profile
    • MPS Orgelseite
Persian - welcome - خوش آمد
« on: 05. June 2015, 02:30:19 »
خوش آمد

اسم من مایکل است.

این پیام من با گوگل ترجمه شده است.

من امیدوارم که شما می توانید آن را درک کنند.

لطفا در زبان شما در اینجا در مورد GrandOrgue صحبت کنید.

ترجمه متون در این انجمن به زبان دیگر شما می توانید.

لطفا به دیگران نوعی باشد.

تشکر از شما و از آن لذت ببرید در اینجا.

مایکل
« Last Edit: 05. June 2015, 03:45:58 by Mikelectric »